Co pro vás můžeme udělat

  • Zemní práce
  • Kanalizace a vodovody
  • Protipovodňová opatření
  • Komunikace

Zemní práce

Provádíme zemní a výkopové práce, dle individuálních požadavků klienta. Díky nejnovějším technologiím využívaným na stavbě a moderním strojovém vybavení, vám nabízíme prvotřídní kvalitu provedených prací odborně zaškolenými profesionály ve svém oboru.

Kanalizační a vodovodní přípojky

Realizujeme domovní i průmyslové přípojky všech typů inženýrských sítí (voda, plyn, elektřina..) v nejvyšší možné kvalitě.

Hráze, protipovodňová opatření

Provádíme zemní výkopové práce většího rozsahu: pro pokládku kanalizací, vodovodů, teplovodů a plynovodů.

Komunikace

Provádíme stavby silnic, chodníků, parkovacích ploch. Zabýváme se zpevněním ploch včetně infrastruktur obytných oblastí a příjezdových komunikací.

Naše práce

Čištění mlýnského náhonu

Chroustovice

Parkoviště

ČB, Máj

Multifunkční hřiště

Češnovice

Cyklostezka

Vodní ul. ČB

Oprava komunikace

U Hřbitova, ČB

Parkoviště

Jáchymovská, Zliv

Obnova hráze

Olšovice

Oprava místních komunikací

Chlumec

Oprava chodníku

Ševětín

Demolice bývalého mlýna

Chroustovice

Rekonstrukce komunikace

Netolice

Parkoviště

Zliv

Cyklostezka

U bývalé sodovkárny

Kamenná dlažba

 

Napojení LC

Stará Bažantnice

Tartanový ovál

Zliv